top of page

Onze missie

Betere samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines is essentieel voor een toekomst van innovatieve zorg waarin de patiënt centraal staat. Professionals uit verschillende disciplines van de zorgsector kunnen er samen voor zorgen dat de patiënt de best beschikbare zorgt krijgt. Helaas gebeurt interdisciplinair samenwerken tot op heden nog te weinig. Daar willen wij iets aan veranderen! Door young professionals, promovendi, en master studenten vroeg in hun carrière in aanraking te brengen met multidisciplinaire samenwerking hopen wij de banden tussen de verschillende werkvelden te versterken. Door getalenteerde master studenten met affiniteit voor de gezondheidszorg bij elkaar te brengen creëren wij een interprofessionele sfeer waarbij studenten van elkaar leren, gedreven door de competitieve spirit tussen de verschillende projecten. 

IMG_8388.jpg

Bestuur 2023 -2024

Het bestuur van het Avicenna Excellence Program is in handen van een enthousiast en ambitieus team van studenten en young professionals. Vanuit hun passie voor de zorgsector, innovaties en ondernemerschap zetten zij zich een jaar lang in voor het AEP.

Naast het jaarbestuur is er een Adviesraad, bestaande uit oud-bestuursleden van voorgaande edities, die de langetermijnvisie nastreven. Tenslotte heeft het AEP een team van Ambassadeurs voor de promotie van het programma, vergroting van het netwerk en ondersteuning bij evenementen.

Onze geschiedenis

Het Avicenna Excellence Program is begin 2015 opgericht om de samenwerking in de zorg, en daarmee de kwaliteit van de zorg, te verbeteren. In studieprogramma’s hebben onderwerpen als interprofessionele en industriële aspecten van de zorg nog geen grote rol. Door creatieve en diverse masterstudenten, PHDers en young professionals bij elkaar te brengen, creëert het Avicenna Excellence Program een inspirerende sfeer waarbinnen studenten met elkaar samenwerken, elkaar uitdagen en innoveren binnen verschillende zorggerelateerde thema’s.

 

Het oprichten van een Excellence programma vereist steun vanuit de Universiteit, de industrie en enthousiaste medestudenten. Bij dezen willen wij graag de Universiteit Utrecht, MSD, Holland Startup en NLC bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan het ontstaan van dit programma. Ook willen wij graag de oprichters (Milad Tannazi en Amir-Hosseen Sadeghi) en de  leden van de adviesraad bedanken voor het geven van hun deskundige advies.

Gouden partners

Luckt.png
Logo ABN.png
logo_chipsoft2.png
logo_bebright-1-300x115.png
Bergman_edited.jpg
SeederDeBoer_Logo_Cirkel_CMYK-ORANGE (2).png

Zilveren
partners

MedicalPPHIT_edited.png
amgn.png
foror.png

Bronzen 
partners

VIG_logo.png
Logo_gupta_RGB_primair.png
BuitenhuisAdvies.png
bottom of page