top of page

Onze missie

Betere samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines is essentieel voor een toekomst van innovatieve zorg waarin de patiënt centraal staat. Professionals uit verschillende disciplines van de zorgsector kunnen er samen voor zorgen dat de patiënt de best beschikbare zorgt krijgt. Helaas gebeurt interdisciplinair samenwerken tot op heden nog te weinig. Daar willen wij iets aan veranderen! Door young professionals, promovendi, en master studenten vroeg in hun carrière in aanraking te brengen met multidisciplinaire samenwerking hopen wij de banden tussen de verschillende werkvelden te versterken. Door getalenteerde master studenten met affiniteit voor de gezondheidszorg bij elkaar te brengen creëren wij een interprofessionele sfeer waarbij studenten van elkaar leren, gedreven door de competitieve spirit tussen de verschillende projecten. 

Bestuur 2022 -2023

Het bestuur van het Avicenna Excellence Program is in handen van een enthousiast en ambitieus team van studenten en young professionals. Vanuit hun passie voor de zorgsector, innovaties en ondernemerschap zetten zij zich een jaar lang in voor het AEP.

Naast het jaarbestuur is er een Adviesraad, bestaande uit oud-bestuursleden van voorgaande edities, die de langetermijnvisie nastreven. Tenslotte heeft het AEP een team van Ambassadeurs voor de promotie van het programma, vergroting van het netwerk en ondersteuning bij evenementen.

DSC04601_edited.jpg

Kimberley Morris

Voorzitter

Capaciteitsmanagement adviseur bij Rhythm b.v.

  • LinkedIn
DSC04609_edited.jpg

Tessa Kos

Externe Relaties

PhD Kandidaat Neurochirurgie 

  • LinkedIn
DSC04577_edited.jpg

Lisanne de Moel

Secretaris

Master Technische Geneeskunde

  • LinkedIn
DSC04563_edited.jpg

Laurent Coopmans

Acquisitie

Master Technische Geneeskunde

  • LinkedIn
DSC04618_edited.jpg

Heleen ter Kuile

Penningmeester

Master Biomedical Technology and physics

  • LinkedIn
DSC04567_edited.jpg

Anne Rigeaux

Promotie

Programmasecretaris
ZonMW

  • LinkedIn

Onze geschiedenis

Het Avicenna Excellence Program is begin 2015 opgericht om de samenwerking in de zorg, en daarmee de kwaliteit van de zorg, te verbeteren. In studieprogramma’s hebben onderwerpen als interprofessionele en industriële aspecten van de zorg nog geen grote rol. Door creatieve en diverse masterstudenten, PHDers en young professionals bij elkaar te brengen, creëert het Avicenna Excellence Program een inspirerende sfeer waarbinnen studenten met elkaar samenwerken, elkaar uitdagen en innoveren binnen verschillende zorggerelateerde thema’s.

 

Het oprichten van een Excellence programma vereist steun vanuit de Universiteit, de industrie en enthousiaste medestudenten. Bij dezen willen wij graag de Universiteit Utrecht, MSD, Holland Startup en NLC bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan het ontstaan van dit programma. Ook willen wij graag de oprichters (Milad Tannazi en Amir-Hosseen Sadeghi) en de  leden van de adviesraad bedanken voor het geven van hun deskundige advies.

Gouden partners

Bronzen partners

bottom of page