Onze Missie

Betere samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines is essentieel voor een toekomst van innovatieve zorg waarin de patiënt centraal staat. Professionals uit verschillende disciplines van de zorgsector kunnen er samen voor zorgen dat de patiënt de best beschikbare zorgt krijgt. Helaas gebeurt interdisciplinair samenwerken tot op heden nog te weinig. Daar willen wij iets aan veranderen! Door young professionals en master studenten vroeg in hun carrière in aanraking te brengen met multidisciplinaire samenwerking hopen wij de banden tussen de verschillende werkvelden te versterken. Door getalenteerde master studenten met affiniteit voor de gezondheidszorg bij elkaar te brengen creëren wij een interprofessionele sfeer waarbij studenten van elkaar leren, gedreven door de competitieve spirit tussen de verschillende projecten. 

Geschiedenis Avicenna

Het Avicenna Excellence Program is begin 2015 opgericht door Milad Tannazi en Amir-Hosseen Sadeghi om de samenwerking in de zorg, en daarmee de kwaliteit van de zorg, te verbeteren. Masterstudenten werden niet voldoende blootgesteld aan de interprofessionele en industriële aspecten van de zorg. Professionals uit de verschillende velden van de zorgsector, de industrie, de overheid en de academie kunnen ervoor zorgen dat de patiënt centraal staat en de best beschikbare zorg krijgt. Door creatieve en diverse masterstudenten bij elkaar te brengen, creëren wij een professionele sfeer waarbinnen studenten met elkaar samenwerken, elkaar uitdagen en innoveren binnen verschillende zorggerelateerde thema’s.


Het oprichten van een Excellence programma vereist naast de nodige inzet en motivatie van het eerste bestuur, steun vanuit de Universiteit, de industrie en enthousiaste medestudenten. Bij dezen willen wij graag de Universiteit Utrecht, MSD, Holland Startup en NLC bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan het ontstaan van dit programma. Ook willen wij graag de leden van de adviesraad (Prof. de Boer, Prof. Moors, Prof. Suyker en Prof. Khademhosseini) bedanken voor het geven van hun deskundige advies.